WWW.KOSHERDELIGHT.COM - GLOBAL JEWISH DIRECTORY WITH NEWS AND INFORMATION, TRAVEL, EDUCATION, PARENTING, HOLIDAYS AND MORE  כושר דילייט - מגאזין יהודי באינטרנט הכולל חדשות ומידע יהודי גלובלי. המגאזין כולל: בתי חב"ד, בתי ספר יהודיים, אוכל כשר ומסעדות כשרות, מקוואות, חינוך ועוד

   

Kosher Restaurants

Kosher Hotels

Synagogues

Kosher recipes

Mikvah

Jewish Holidays

KOSHER RESTAURANTS

KOSHER HOTELS

SYNAGOGUES

KOSHER RECIPES

MIKVAOT

JEWISH HOLIDAYS

                          ב"ה   
KOSHER DELIGHT - YOUR JEWISH ONLINE MAGAZINE!

Bullet Home
Bullet
SITE INDEX
BulletJEWISHKD.COM
Bullet
DONATE 

KOSHER
BulletKosher restaurants
   Around the World!
BulletKosher Hotels
Bullet
Kosher Recipes 

BulletVegetarian Restaurants
Bullet
Updates from the
   Chief Rabbinate of
   Israel

BulletKosher Alcohol Updates
Bullet
Kashrut Authorities
BulletKosher Products Lists

Bullet
Kashrut Comments

BET DIN OUTSIDE ISRAEL
BulletInternational Directory of Rabbinical Courts

SHABBAT
BulletCandle Lighting Times
   for Shabbat & Holidays


NEWS
Bullet
News & Media


JEWISH STUFF...
BulletJewish Simcha
BulletJudaism, Spiritualism,
   Opinions and more

Bullet
Jewish Communities
   Around the World

Bullet
Parashat
   HaShavuah
   
Bullet
Jewish Holidays
Bullet
Synagogues
Bullet
Mikvaot
Bullet
Chabad Houses
Bullet
Aish HaTorah
Bullet
Young Israel  
Bullet
NCSY
Bullet
B'nai Akiva
Bullet
Hillel
BulletThe Holocaust


PARENTING
BulletParenting
BulletJewish Camps
BulletKids
Bullet
Babies


HEALTH
Bullet
Jewish Hospitals
Bullet
Your Health
Bullet
Do not Abuse
    Drugs and Alcohol


FRIENDS ON 4
BulletOur Pets
BulletThe Dog Trainer: Q & A
BulletThe Veterinarian Corner
Bullet הטסת כלבים
Bullet כלבים: עכשיו הדיאטה
Bulletהיצלנו את לוקה


BulletInsurance New!
BulletQuestions & Answers
Bullet
Links


BulletCONTACT US!  


 
 
  MOROCCO מרוקו    
 
 
  MOROCCO  
 
 1. The Road from Morocco to Israel - Dan Knafou
 2. The Jews of Morocco - By Ralph G. Bennett
 3. The Jews of Morocco - By Mitchel Bard
 4. Moroccan Synagogues - Survey, By Ariella Amar
 5. The Jews of Africa: Morocco - By Jay p. Sand
 6. Moroccan Jews: Education
 7. Museum of Moroccan Judaism in Casablanca
 8. The sixth factor leading to the Jewish exodus was tensions associated with the establishment of Israel - Rick Gold
 9. Finding Jewish Morocco - By David Volk, December 19, 2008
 10. Travel Blog: Jewish Morocco - November 19, 2008
 11. Curating Casablanca - Eric Trager, February 10, 2007
 12. Morocco: a model of Muslim-Jewish ties - By Sergio Berdugo, President of Morocco's Jewish Community Council - January 9, 2007
 13. Camera: AP Rewrites History of Moroccan Jews - April 7, 2006
 14. Irving M. Engel - Interviews with Dr. Leon Benzaquen of Morocco and Premier Bourguiba of Tunisia, December 6. 1956, AJC Archives, NY
 15. History of the Jews in Morocco - Wikipedia
 16. Morocco - Jewish Virtual Library
 17. Visiting Jewish Morocco - Rick Gold
 18. Jewish History Moment: Moroccan Jewish Alyiah: Egoz Ship
 19. The Dinur Center of Research in Jewish History: Morocco
 20. Piutim - Morocco - Zohrah El Fassia
 21. The Language of the Heart - Encounters between Jewish and Moslem Musicians in Morocco and Spain - by Amnon Shiloah
 22. Accueil Communaute Juive d'Agadir
 23. The Last Jews of Essaouira (Origial name: Mogador)
 24. דאר דיילנא - תרבות מרוקו - פורום ליהדות מרוקו
 25. יהדות מרוקו - וקיפדיה

 26. יהדות מרוקו

 27. שואת יהודי צפון אפריקה נחשפת - שמעון כהן, 29 באפריל, 2008

 28. מלאח

 29. המחתרת היהודית במרוקו

 30. העלייה ממרוקו - ויקיפדיה

 31. יהדות מרוקו - עלייה וקליטה - מאת נעמי מי-עמי ושמוליק חזקיה, 22 במאי, 2005

 32. תמונות מחיי היהודית במרוקו ועבודות נוספות - ד"ר אלישבע שטרית, 2004

 33. סדרת מפגשים במכון ואן ליר - המורשת התרבותית של יהדות מרוקו - 2003

 34. המורשת התרבותית של יהדות מרוקו

 35. ספינת אגוז - ויקיפדיה

 36. הספינה אגוז טובעת, 10 בינואר 1961

 37. מבצע מוראל להעלאת יהודי מרוקו, 16 במרץ - 24 ביולי , 1961

 38. מבצע יכין להעלאת יהודי מרוקו, 28 בנובמבר 1961- - 1964

 39. המאבק בגילויים אנטי-יהודיים בעיתונות המרוקאית בשנים 1962-1963, מאת יגאל בן נון

 40. בטאון "קול הקהילות" - יצא לאור במרוקו בין פברואר 1950 עד 29 באוקטובר 1963

 41. לאון בן זקן - 31 בדצמבר 1928-מאי 1977 - השר היהודי הראשון במרוקו שלאחר קבלת העצמאות ב 1956

 42. היהודים במרוקו בתקופה הקולוניאלית: יהודים בכלכלת הארץ, מאת ירון צור - המאמר סוקר את הכלכלה היהודית במרוקו בתקופת הכיבוש הצרפתי. העיסוק העיקרי של היהודים היה במסחר ואחריו במלאכה. במאמר דגש על הריבוד החברתי והפערים בין יהודים שהיו בעלי מעמד אירופאי ליהודים שהיו במעמד של ילידים

 43. היהודים במרוקו בתקופה הקולוניאלית: היהודים בסביבתם. מתא: ירון צור. במאמר, תיאור יחסי היהודים במרוקו עם שכניהם הערבים. באזורים הכפריים בהרי האטלס היו יחסי תלות הדדיים בין היהודים לבין שכניהם וכן דמיון בתנאי החיים. לעומת זאת, בעיירות שלמרגלות ההרים, החלה בתקופה הקולוניאלית תחרות בין מוסלמים ליהודים. במיוחד בלט הפער בין היהודים למוסלמים בערים שהיו בתקופה הקולוניאלית מוקד תסיסה. המאמר בוחן כיצד השפעיו דפוסי היחסים בכל אחד מהאזורים על העלייה לישראל

 44. היהודים במרוקו בתקופה הקולוניאלית 1912-1956: הדמוגרפיה - מאת ירון צור. השליטה הצרפתית במרוקו הביאה לגידול מואץ באוכלוסיה בכלל ובאוכלוסיה היהודית במיוחד. גם בהגירה הפנימית היה תהליך העיור בקרב היהודים מהיר יותר מזה של המוסלמים. במאמר, תיאור הירידה של ריכוזים עירוניים שבהם היתה התיישבות יהודית לפני התקופה הקולוניאלית ועלייתן של נקודות יישוב יהודיות חדשות

 45. יהודי מרוקו בתקופה הקולוניאלית: מ 1912 עד 1956, מאת ירון צור -  על התמורות במעמדם של היהודים במרוקו מאז הפכה מרוקו ב 1912 למדינת החסות של צרפת, ועד 1956. במאמר, תיאור המדיניות שנקטה צרפת ביחס ליהודים, ההבחנה שעשתה בינם לבין הילידים המוסלמים והאמצעים שבהם נקטה כדי לקדם אותם. כמו-כן, מתוארות ההשפעה שהיתה למדיניות זו על יהודי מרוקו והתמורה שחוללה מלחמת העולם השנייה ומשטר וישי. המאמר מסתיים בדילמה שעמדה בפני יהודי מרוקו בשנת 1956 עם מאבקה של מרוקו לעצמאות

 46. מרוקו ויהודיה: במרוקו העצמאית. מאת: פרופ' מיכאל אביטבול - המאמר מתאר את יחסה של מרוקו ליהודים מאז קבלת העצמאות ב 1956. למרות מאמצי השלטונות לשלב את היהודים בחיי המדינה והרחבת החינוך היהודי, הלך וגדל מספר היהודים שהחליטו לעזוב את מרוקו

 47. עליית יהודי מרוקו בשנים 1954-1955 - המשרד לקליטת עלייה

 48. מגמות היסוד ודפוסי העלייה של יהודים מארצות האסלאם בין השנים 1948-1967: אופייה של תקופה - מאת חיים סעדון

 49. מגמות היסוד ודפוסי העלייה של יהודים מארצות האסלאם בשנים 1948-1967: ארגון העלייה. מאת חיים סעדון. המאמר דן בשלושה דפוסי פעולה עיקריים: חיסול מהיר של גלויות שמדינת ישראל הגיעה להכרה כי הן נתונות בסכנה, עלייה מבוקרת ממדינות שבהן לא נשקפה ליהודים סכנת קיום ולכן לא נדרשה פעולה מהירה ועלייה חשאית שהתאפיינה בסיכון גבוה, בהעזה ובתחכום

 50. מרוקו ויהודיה: ממלחמת העולם השנייה עד קבלת העצמאות (1939-1956) - מאת פרופ' מיכאל אביטבול. במלחמת העולם השנייה סבלו יהודי מרוקו מחוקים מגבילים שהטיל עליהם משטר וישי, למרות יחסו האוהד של הסולטאן מוחמד החמישי. כתוצאה מכך פנו צעירים יהודיים לציונות או לקומוניזם. במאמר תיאור הנסיון של המפלגות הלאומיות במרוקו לצרף את היהודים למאבק לעצמאות והחלטתם של יהודי מרוקו לעזוב אותה

 51. מרוקו ויהודיה: מכינון משטר החסות ועד ערב מלחמת העולם השנייה: (1912-1939) - מאת פרופ' מיכאל אביטבול, תיאור התמורות המדיניות, הכלכליות והדמוגרפיות שעברו על יהודי מרוקו מאז כינון  משטר החסות ב 1912, ועד פרוץ מלחמת העולם השנייה ב 1939. התמורות השפיעו לרעה על היחסים בין היהודים לבין שכניהם המוסלמים

 52. משבר מרוקו - (1905-1912) - חוסר היכולת של השלטון במרוקו להבטיח את שלום התושבים, הוביל להתערבות מעצמות אירופה וליריבות בין המעצמות שהולידה משבר בינלאומי חמור, המוכר כמשבר מרוקו. יוסף טולדנו, המחבר, מספר על תקופה קשה זו בתולדות מרוקו, והשלכותיה על הקהילה היהודית

 53. יהודי מרוקו במאה ה 19, מאת פרופ' מיכאל אביטבול - בתחילת המאה ה 19, נפתחה מרוקו להשפעה אירופאית. המאמר מתאר את ההשפעה שהיתה לתהליך זה על יהודי מרוקו מבחינה כלכלית ואת ההשלכות שהיו לקבלת החסות הזרה על היחסים עם האוכלוסיה המקומית

 54. לפני המבול: מולאי עבד אל עזיז (1894-1908) - מלך צעיר במרוקו שניסה להצעיד את ארצו לעידן המודרני, אולם קמו מרידות והתקוממויות נגדו, שלוו בפרעות נגד היהודים והובילו להתערבות המעצמות - מאת יוסף טולדנו

 55. מולאי חסאן, "חסיד אומות העולם" - (1873-1894) - בתקופת מלכותו של מולאי חסאן לא חל למעשה כל שינוי יסודי לטובה במצבה של הקהילה היהודית במרוקו, אולם הוא נודע באהבתו ובקרבתו אל היהודים עד שזכה בפיהם לתואר "חסיד אומות העולם". יד השלטון המרכזי לא הגיעה לכל מקום, ונמשכו מעשי הגזל וההתעללויות של המושלים המקומיים - מאת יוסף טולדנו

 56. מלכות סידי מוחמד (1859-1873) - על מאמציהם של יהודי אנגליה ויהודי צרפת לבוא לעזרת הקהילה היהודית במרוקו בתקופתו, ועל מסעו של משה מונטיפיורי וההבטחות שקיבל מהשליט - מאת יוסף טולדנו

 57. המלך הטוב עבד אלרחמאן (1822-1859), מאת יוסף טולדנו: על ההדרדרות במצבה של קהילת יהודי מרוקו בתקופת שלטונו

 58. על הקהילה היהודית במרוקו בתקופתו של מולאי סלימאן (1792 - 1822), שזכה לכינוי "המלך החסיד" - מאת יוסף טולדנו

 59. מרוקו ויהודיה: עד המאה ה 19, מאת פרופ' מיכאל אביטבול: הנוכחות היהודית במרוקו החלה כבר במאה ה-1 לפנה"ס. במאמר, תיאור הרבדים התרבותיים שמהם הורכבה יהדות מרוקו וקליטתם של מגורשי ספרד בקהילה

 60. הזמרת היהודיה-מרוקאית זוהרה אלפסיה

 61. דן ודפנה כנפו - סיפור חיים. פורום בתפוז

 62. חיים סעדון

 63. ירון צור

 64. מרוקאית יהודית

 65. ממנהגי יהדות מרוקו - שלום דנינו

 66. מורשת ותרבות הבית המרוקני - אתר קוסקוס

 67. יהדות מרוקו - אתר שנקר

 68. הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Books:

 1. Israel Studies - Haim Saadon - Project MUSE - Israel Studies - Israel and the Maghreb, From Statehood to Oslo (review)

 2. The Sultan's Jew By Daniel J. Schroeter

 3. Two Thousand Years of Jewish Life in Morocco - By haim Sarfati

 4. שמואל שגב: הקשר המרוקני. שגב מספר על ספרו בו הוא חושף לראשונה חטאי הציונים כלפי יהדות מרוקו - 9 במרץ, 2008 

 5. חיים סעדון - מרוקו


רחוב במלאח של פס

 
 
JEWISH AND KOSHER
 MOROCCO:
 1. BY CITIES
 2. CHABAD
 3. JEWISH CEMETERIES
 4. JEWISH HISTORY
 5. KOSHER FOOD
 6. MAP
 7. MIKVAH
 8. SYNAGOGUES
 
 

Custom Search
 
KOSHER DELIGHT MAGAZINE

Zikit Translation Services

ZIKIT TRANSLATION SERVICES , שירותי תירגום, שרותי תירגום, שירות תרגומים, שירות תירגומים, שרות תרגום, תירגום, תרגום, תירגום מסמכים, תירגום תעודות, תרגום טכני, תירגום טכני, תרגום, תרגומים מעברית לאנגלית, תרגומים מאנגלית לעברית, תרגום עברי אנגלית אנגלי עברי - זיקית שירותי תרגום

www.zikit.org


THE JEWISH HOLOCAUST
THE HOLOCAUST - THE SHOAH

Advertise with Us!

KD Kosher Recipe Collection
Send us your 
Kosher Recipe!