WWW.KOSHERDELIGHT.COM - GLOBAL JEWISH DIRECTORY WITH NEWS AND INFORMATION, TRAVEL, EDUCATION, PARENTING, HOLIDAYS AND MORE  כושר דילייט - מגאזין יהודי באינטרנט הכולל חדשות ומידע יהודי גלובלי. המגאזין כולל: בתי חב"ד, בתי ספר יהודיים, אוכל כשר ומסעדות כשרות, מקוואות, חינוך ועוד

   

Kosher Restaurants

Kosher Hotels

Synagogues

Kosher recipes

Mikvah

Jewish Holidays

KOSHER RESTAURANTS

KOSHER HOTELS

SYNAGOGUES

KOSHER RECIPES

MIKVAOT

JEWISH HOLIDAYS

                          ב"ה   
KOSHER DELIGHT - YOUR JEWISH ONLINE MAGAZINE!

Bullet Home
Bullet
SITE INDEX
BulletJEWISHKD.COM
Bullet
DONATE 

KOSHER
BulletKosher restaurants
   Around the World!
BulletKosher Hotels
Bullet
Kosher Recipes 

BulletVegetarian Restaurants
Bullet
Updates from the
   Chief Rabbinate of
   Israel

BulletKosher Alcohol Updates
Bullet
Kashrut Authorities
BulletKosher Products Lists

Bullet
Kashrut Comments

BET DIN OUTSIDE ISRAEL
BulletInternational Directory of Rabbinical Courts

SHABBAT
BulletCandle Lighting Times
   for Shabbat & Holidays


NEWS
Bullet
News & Media


JEWISH STUFF...
BulletJewish Simcha
BulletJudaism, Spiritualism,
   Opinions and more

Bullet
Jewish Communities
   Around the World

Bullet
Parashat
   HaShavuah
   
Bullet
Jewish Holidays
Bullet
Synagogues
Bullet
Mikvaot
Bullet
Chabad Houses
Bullet
Aish HaTorah
Bullet
Young Israel  
Bullet
NCSY
Bullet
B'nai Akiva
Bullet
Hillel
BulletThe Holocaust


PARENTING
BulletParenting
BulletJewish Camps
BulletKids
Bullet
Babies


HEALTH
Bullet
Jewish Hospitals
Bullet
Your Health
Bullet
Do not Abuse
    Drugs and Alcohol


FRIENDS ON 4
BulletOur Pets
BulletThe Dog Trainer: Q & A
BulletThe Veterinarian Corner
Bullet הטסת כלבים
Bullet כלבים: עכשיו הדיאטה
Bulletהיצלנו את לוקה


BulletInsurance New!
BulletQuestions & Answers
Bullet
Links


BulletCONTACT US!  


 
 
  ISRAEL    
 
 
  INSURANCE IN ISRAEL & ABROAD  
 

:אתרים חשובים

מדינת ישראל - משרד האוצר

משרד האוצר  Ministry of Finance, Israel

אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין

רשות המיסים בישראל - מס הכנסה, מס ערך מוסף, מכס

המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי בישראל

National Health Insurance

Israel Ministry of Foreign Affairs

:קרנות הפנסיה

הראל פנסיה

הראל ביטוח ופיננסים, הראל פנסיה

קרן מקפת - מבטחים

עמיתים - קרנות הפנסיה הוותיקות ; קרן מקפת - מבטחים

:חברות הביטוח החשובות בישראל

הכשרת הישוב - חברה לביטוח בע"מ

הכשרה חברה לביטוח - הכשרת הישוב, חברה לביטוח בע"מ

הפניקס הישראלי - חברה לביטוח בע"מ

הפניקס הישראלי - חברה לביטוח בע"מ

כלל ביטוח - חברה לביטוח כללביט

כלל ביטוח - חברה לביטוח כללביט

מנורה חברה לביטוח בע"מ

מנורה מבטחים - מומחים בניהול ביטוח-פנסיה-פיננסים

איגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר) והתאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ

איגוד חברות הביטוח בישראל והתאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ


 

כתבות בענייני ביטוח

 1. חתמתם על כתב ויתור וסילוק על גב הצ'ק שקיבלתם מחברת הביטוח? כדאי לדעת שאם אתם חושבים שמגיע לכם עוד כסף - לא הכל אבוד...

 2. נוסעים לחו``ל? כך תבחרו ביטוח נסיעות

 3. מחשבון תעריפי ביטוח רכב חובה

 4. כל הטורים של תיק ביטוח - חיים קליר

 5. מעות - מילון לענייני ביטוח וניהול סיכונים

 6. חיסכון לגיל הפרישה: קרן פנסיה או ביטוח מנהלים?

 7. כל מה שחשוב לך לדעת על הטבות המס לעצמאים

 8. השוואת ביטוח רכב

מידע נוסף בעניני ביטוח

  ביטוח הוא אמצעי חוקי וכלכלי המיועד לחלק בין הרבים את הנזקים העלולים ליפול למעמסה על היחיד.פ

בהיבט הכלכלי מטרת הביטוח היא לספק הגנה מפני היבטים כספיים של אי-ודאות סיכון, זוהי למעשה דרך לנהל סיכונים באמצעות גידור. כאשר מתקיים סיכון טהור, כלומר, סיכוי לקרות נזק או לאי קרות נזק שיכול להביא הפסד בלבד, לוקח הצד המבטח את הסיכון על עצמו ובמקרה שהנזק קרה הוא יביא את המבוטח למצב הקרוב ביותר שהיה בו ערב קרות מקרה הביטוח.פ

ההיבט החוקי מסדיר את הדרך בה הביטוח נעשה. ביטוח יכול שיתקיים מכוח חוק או מכוח חוזה. המבטח יכול שתהיה המדינה, חברת ביטוח ממשלתית או חברת ביטוח פרטית. לפי ההסכם מתחייב המבטח לשלם תגמולי ביטוח למוטב בקרות מקרה הביטוח. בהתאם להסכם, משלם המבוטח למבטח פרמיה (דמי ביטוח) במועדים שסוכמו ביניהם, בתשלום אחד או במספר תשלומים חודשיים או בתשלומים חודשיים או שנתיים קבועים.פ

גובה דמי הביטוח נקבע בהסכמה בין המבטח לבין המבוטח. המבטח נעזר באקטואריה לצורך חישוב הפרמיה הדרושה בעבור הביטוח, לפי סטטיסטיקה של האירועים נגדם נרכש הביטוח, תוך התחשבות במצב הספציפי של המבוטח. למשל, בביטוח חיים משתמשים בטבלאות אקטואריות, תוך התחשבות במחלות קודמות של המבוטח (המשפיעות על הסיכון של מבוטח ספציפי למות בגיל מוקדם יותר).לא פעם נקבעת הפרמיה בביטוח כללי גם לפי שיקול מסחרי של המבטח.פ

מכירת פוליסות ביטוח נעשית על ידי סוכני ביטוח, המייצגים את חברות הביטוח, או ישירות על ידי החברות, בביטוח ישיר. פ

היסטוריה של הביטוח

שורשיו של הביטוח כעקרון חברתי שנועד להבטיח ערבות הדדית נטועים עמוק בליבתה של החברה האנושית עוד בטרם התפתחה כלכלת השוק. שיקולים מוסריים או ציוויים דתיים עשויים להוביל משפחה אחת לסייע למשפחה אחרת לבנות את ביתה שנהרס משום שאם אותו הנזק ייגרם לה, המשפחה לה סייעה תשיב לה טובה. גם אגירת מזון באסם תבואה היא סוג של ביטוח הנועד לפצות במקרה של חוסר. צורות ראשוניות של ביטוח לשמו, חלוקת הסיכון בין רבים, בוצע על ידי סוחריםסינים עוד באלף השלישי לפני הספירה. הסוחרים הסינים בשוטם על נהרות נהגו לחלק את מרכולתם בין כלי שיט שונים כדי לצמצם את הסיכון להפסד טוטאלי במקרה שכלי השיט יתהפך ויטבע. באלף השני לפני הספירה הבבלים פיתחו שיטה המתועדת בחוקי חמורבי ולפיה אם סוחר קיבל הלוואה כדי לממן את המשלוח שלו, הוא ישלם למלווה סכום נוסף תמורת ערבות של המלווה לבטל את ההלוואה ואת הצורך לשלם אותה בחזרה, אם המשלוח נגנב או אבד בים.פ

המלכים האחמנים היו הראשונים לבטח את עמי הממלכה באמצעות רישום רשמי ונוטריוני שאוחסן בתוך משרדים ממשלתיים.פ

כאלף שנה לאחר מכן, תושבי רודוס הגו את הרעיון של אבריה כללית שהפך עם השנים לחלק מהמשפט הימי המודרני. סוחרים אשר הטובין שלהם היו נשלחים יחד ישלמו פרמיה מחולקת באופן יחסי אשר תשמש לפיצוי כל סוחר שאת הטובין שלו נאלצו להשליך לים על מנת להפחית את משקלה של הספינה כדי שזו לא תטבע.פ

חברת הביטוח הראשונה בארצות הברית ביטחה סיכונים מפני נזקי אש והוקמה בשנת 1732 בעיר צ'ארלסטון שבקרוליינה הדרומית. בנג'מין פרנקלין סייע בהנהגתו של הביטוח, בהפיכתו לנחלת הכלל וברישום תקנות. מובן שבתים שהיו מועדים יותר לשריפות, כגון בתי עץ היו מסורבי ביטוח או שנאלצו לשלם פרמיה גבוהה יותר.פ

ענפי הביטוח העיקריים

 • ביטוח אלמנטרי : נקרא גם ענף ביטוח כללי. ענף זה אינו כולל ביטוח חיים וביטוח ימי. המדובר בענפי ביטוח הרכוש, כגון ביטוח דירה מפני פריצה או שריפות, ביטוח רכב, ביטוח נזקים, ביטוח מפני אבדן רווחים, ביטוח אשראי, ביטוח תאונות אישיות, ביטוח נוסעים לחו"ל, ביטוח הנדסי הכולל ביטוח עבודות קבלניות וכן ביטוח אחריות חוקית הכולל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי (צד ג'), אחריות מעבידים, אחריות מקצועית, אחריות המוצר, אחריות מנהלים ונושאי משרה בחברה ועוד.פ

 • ביטוח חיים: ענף ביטוח החיים הוא ענף ייחודי בכך שמקרה הביטוח יתרחש בוודאות (ובכך הוא שונה משאר ענפי הביטוח בהם לא ידוע אם מקרה הביטוח יתרחש), אך לא ידוע מתי יתרחש. מטרתו של ביטוח החיים היא להבטיח קרן אשר תשולם למשפחה או לכל מוטב אחר עם מותו של המבוטח או עם הגיעו לגיל מסוים. בישראל, כל נוטל משכנתה מחויב גם בביטוח חיים בגובה ההלוואה ולכן רבים מכנים אותו בטעות ביטוח משכנתה.פ

 • ביטוח בריאות:  ביטוח המבטיח למבוטח סכום כספי, או שיפוי, או שילוב של השניים, בשל קרות אירוע רפואי. ביטוח הבריאות הוא בדרך כלל במסגרת פוליסת בריאות, אך יכול שיהיה גם כיסוי שעניינו בריאות בפוליסת ביטוח חיים או בפוליסת ביטוח כללי.פ

הסדרת ענף הביטוח בישראל

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשס"ה 2005, אשר החליף את חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981 אוסר, בסעיף 14 (ב) לחוק, על אדם או גוף לעסוק בביטוח בענף ביטוח שבו אין לו רישיון מבטח. סיווג ענפי הביטוח נעשה לפי קביעת שר האוצר בהתאם לסעיף 13 לחוק.

על פעולתן של חברות הביטוח מפקח אגף שוק ההון שבמשרד האוצר.פ

חברת ביטוח

חברת ביטוח ("מבטח") היא חברה המורשה לעסוק במתן ביטוח על פי חוק במדינה בה היא פועלת.

בחברות הביטוח יש העוסקות בקשת רחבה של ענפי ביטוח, ויש המצמצמות פעילותן לענף מסוים, כגון ביטוח נזקי טבע.פ

חברות ביטוח בישראל

בישראל נדרשת חברת הביטוח לרישיון מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (המפקח על הביטוח) במשרד האוצר. חברת הביטוח מבטחת את לקוחותיה באמצעות סוכני ביטוח (שאף הם נדרשים לרישיון על פי חוק) או באופן ישיר ללא תיווכם של סוכני הביטוח.

חברות הביטוח בישראל מאוגדות בשני איגודים

 • אגוד חברות הביטוח בישראל

 • התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ

מילות מפתח מתחום הביטוח: ביטוח חיים משלים, ביטוח בריאות, ביטוח רכב, ביטוח דירה, ביטוח נסיעות, ביטוח חיים, ביטוח חובה, משכנתא, ביטוח ישיר, ביטוח, ביטוח נסיעה לחו"ל, ביטוח נסיעות לחו"ל, ביטוח נסיעה לחו"ל, בדיקת מיגון לרכב, ביטוח רפואי לחו"ל, אופנוע, דרכים חבילת פרימיום, ירידת ערך רכב חדש, ביטוח נסיעות, מימון ישיר, מימון ישיר מחלקת השמה, חברת ביטוחי רכב, מימון ישיר טלפונים, ביטוח משכנתא, ביטוח חובה, ביטוח רכב ישיר, ביטוח רכב, ביטוח חובה אופנועים, ביטוח בריאות, ביטוח לרכב, מיגון לרכב, ביטוח צד ג', ביטוח רכב באינטרנט, מימון לרכב, ביטוח, ישיר, ביטוח ישיר שירות לקוחות, ביטוח חיים, ביטוח מקיף, ביטוח מקיף לרכב, מימון רכב יד שנייה, חברות ביטוח, ביטוח לאופנוע, ישראל, ביטוח 9000000, אי די אי חברה לביטוח, חברת ביטוח רכב, שירותי גרירה, שירותי רכב, ביטוח קטנוע, ביטוח חובה לקטנוע, תשעה מליון, שירות 24 שעות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח תכולת דירה, ביטוח מנהלים, סוכן ביטוח, קטנועים, ביטוח צד ג', חסכון, ביטוח מקיף חובה


 
   
Custom Search
 
KOSHER DELIGHT MAGAZINE

Zikit Translation Services

ZIKIT TRANSLATION SERVICES , שירותי תירגום, שרותי תירגום, שירות תרגומים, שירות תירגומים, שרות תרגום, תירגום, תרגום, תירגום מסמכים, תירגום תעודות, תרגום טכני, תירגום טכני, תרגום, תרגומים מעברית לאנגלית, תרגומים מאנגלית לעברית, תרגום עברי אנגלית אנגלי עברי - זיקית שירותי תרגום

www.zikit.org


THE JEWISH HOLOCAUST
THE HOLOCAUST - THE SHOAH

Advertise with Us!

KD Kosher Recipe Collection
Send us your 
Kosher Recipe!