HIGH HOLIDAYS    
   
  ROSH HASHANAH  
 

HIGH HOLIDAYS: ROSH HASHANAH

Rosh HaShanah - Head of the Jewish Year - Chabad.org

 

OU.ORG Presents Rosh HaShanah

 

High Holidays: Rosh HaShanah, Yom Kippur, Shofar and more, by Aish.com

 

Ohr Somayach - Holidays / Rosh Hashana & Yom Kippur

 

Breslov Research Institute: Rosh Hashanah, New Year

 

Jewish Virtual Library: Rosh HaShanah

 

Rosh HaShanah, The Jewish New Year - Torah.org

 

YouTube - I Gotta' Love You Rosh Hashanah

 

Rosh HaShanah, Wikipedia

 

Rosh HaShanah, Judaism 101

 

High Holy Days on the Net

 

URJ: Rosh HaShanah

 

Rosh HaShanah for Children

 

Jewish New Year, Rosh HaShanah

 

Rosh HaShanah, The Jewish New Year

 

Rosh HaShanah (Jewish)

 

BBC, Schools: Rosh HaShanah

 

BBC - Religion & Ethics - Rosh Hashanah

 

Academy BJE : Kids, Rosh HaShanah

 

Torah Tots - The Site for Jewish children - Rosh Hashana

 

HowStuffWorks " How Rosh HaShanah Works"

 

Obama wishes happy Rosh Hashanah to 900 rabbis - September 20, 2008

 

Rosh Hashanah Services Announced - September 19, 2008

 

Candidates court Jewish leaders - September 19, 2008

 

The Problem with "Rabbis for Obama", September 18, 2008

 

ראש השנה: מנהגים, דינים, אגרות ברכה, מאכלים ועוד

ה"אלף בית" של ראש השנה, תקופת החגים - אש התורה
   
ביהדות: א' תשרי - ראש השנה
   
ראש השנה בחב"ד: החג ומהותו, כהלכתו, מדרש ואגדה לחג, ערכים ומושגים, מנהגי עדות, פרפראות לחג, סיפורים לחג
   
חודש אלול - חודש הסליחות: מה הן הסליחות? אמירת סליחות בבית הכנסת, הפיוט "אדון הסליחות", ההשכמה לסליחות ועוד כמה דברים על הסליחות ועל הסליחה
   
הזמנה לפיוט
   
סדר ראש השנה
   
מן המקורות - ציטוטים מן התנ"ך הקשורים בראש השנה
   
ראש השנה, ויקיפדיה
   
חודש אלול וראש השנה - מאגר מת"ל במכללת קיי, באר שבע
   
ראש השנה על פי מסורת ישראל, עשרת ימי תשובה
   
שבענט - דיני ומנהגי חודש אלול
   
דעת - חגים ומנהגים
   
חודש תשרי, תעודת זהות
   
ראש השנה - אמי"ת
   
משחקים לראש השנה
   
חינוך לגיל הרך - ראש השנה, דפי עבודה וצביעה
   
הגננת: ראש השנה: המקורות לחג בתורה, שמותיו של החג, המוטיבים המרכזיים, מאפייני החג, מאכלים מיוחדים לחג, מושגים לראש השנה, פעילויות בגן לפי נושאים, סמלי החג, נושא הדבש, נושא הדואר, משירי החג
   
חידון "צהר" לראש השנה
   
החברה להגנת הטבע - פעילויות לחגים
   
אתר הצופים - חגי תשרי
   
הדבורה והדבש
   
חגי ישראל - דפים לכתיבה יצירתית
   
הסוכנות היהודית - חגי תשרי
   
מעגל השנה - תצוגות ופעילויות חודשיות
   
מעגל השנה היהודית - חודש תשרי, ראש השנה
   
לוח השנה העברי - ראש השנה, גלים
   
זמנים ומועדים: לוחות השנה בראי התרבות
   
אלול, חודש התשובה - מנהגי החודש
   
ראש השנה - אוניברסיטת בר אילן
   
גלויות שנה טובה - אתר תפוז
   
אגרות ברכה לראש השנה
   
ועוד אגרות ברכה לראש השנה
   
וואלה ושנקר מזמינים אתכם לשלוח ברכות מקוריות לשנה טובה
   
התחלות - בריאת העולם
   
ראש השנה - יום הדין
   
מעשה ברבי אמנון ממגנצא - ונתנה תוקף, ראש השנה
   

תקיעה בשופר