ITALY 

Shop at Amazon.com!
 
Home
Site Index
 FOOD
The Best Kosher Restaurant
   Guide in the World!
Kosher Hotels
Kosher Recipes 
Kashrut Authorities Around
   The World 
 
  
Kashrut Comment
Send us a Kosher Update
 NEWS
News and Media Guide
 JEWISH STUFF...
Jewish Communities Around
   the World!
Parashat HaShavuah
Jewish Holidays
Synagogues
Chabad Houses
Aish HaTorah Branches
Young Israel Synagogues
NCSY Branches in USA
B'nai Akiva Branches
Hillel Houses
Mikvaot
PARENTING
Parent and Child
Jewish Camps
Kids
Babies
HEALTH
JEWISH HOSPITALS 
   WORLD WIDE!
YOUR HEALTH
DO NOT ABUSE DRUGS
    AND ALCOHOL
TECHNOLOGY
Computers and Internet
ART
Dalia Goren - D'varim 
   Yafim   
CONTACT INFO
Letters to the Editor
Contact us
SPECIAL FRIENDS OF KD
Congregation Beth El 
   Newton, Massachusetts
The Sephardic
   Minyan of Newton at 
   Congregation Beth-El   
                       
   

ITALY: FRIULI-VENEZIA GIULIA: TRIESTE

  Region: Region Capital: Other Province Capitals: Other Important Cities:
6. Friuli-Venezia
Giulia
Trieste   Udine, Gorizia, Pordenone

Jewish Trieste: The Synagogue || The Kosher Store || The Jewish Museum || The Mikvah || טרייסט || הסטוריה || יהודים || Trieste Overview || Jewish Trieste || About Trieste || Related Links


 The Trieste Synagogue Open Daily
 (One of the largest synagogues in Europe).
Via S. Francesco 19, Trieste (Near the Train Station

Friuli Venezia Giulia, Italy
Tel: 040.371466
Fax: 040-371-226
Email: comebtrieste@libero.it
Website:
Rabbi Yitzchak David Margalit, Chief Rabbi of Trieste & Friuli Venezia Giulia.
Nusach: Ashkenazic
Contact: Eliau Giorgi - Head of the Jewish Community of Trieste
Tel: 040-371-466
Please update us!
 


Kosher Store: Jewish Community Kosher Food
Located at the Synagogue


The Jewish Museum: The Carlo and Vera Wagner Jewish Museum
(Carlo e Vera Wagner - המוזיאון היהודי ע"ש קארלו וורה וואגנר).
Via del Monte 5/7, Trieste
Friuly Venezia Giulia, Italy
Director: Rabbi Ariel Haddad
Tel: 040-633-819
Fax: 040-371-226 (Same as the Fax of the Synagogue and the Kosher Store).
Email: a.haddad@net96.it
Tickets: 5.5 euro. Kids: 3.3 euro
Please update us!


Mikvah: Jewish Community Center (at the Synagogue) 
Via San Francesco D'Assisi 19
Tel: +39 040632119
Fax:
Email:
Website:
Supervision: Rabbi Yitzchak David Margalit
Type: Side by Side
Notes: No Bath available. Only Shower
Last updated on: August 20, 2008
By: The Jewish Community of Trieste, rav@triestebraica.it
Please update us!


1טרייסט - טרייסטה

טרייסט היא עיר נמל איטלקית על חוף הים האדריאטי, בראש המפרץ הנקרא על שמה, סמוך לגבולה הצפוני-מזרחי של איטליה עם יוגוסלביה. העיר יושבת למרגלותיה ועל מדרונותיה של רמת הקארסט, המשתרעת בצורת חצי-גורן עגולה מסביב לנמלה. טרייסא היא בירת המחוז הנקרא על שמה, שאינו אלא רצועה צרה לאורך חופו הצפוני-מזרחי של המפרץ, כעין מובלעת בשטח יוגוסלאווי, הקשורה ע"י פרוזדור צר בלבד לעיקרה של הטריטוריה האיטלקית

העיר מתקיימת בעיקר על הנמל ועל איזור התעשייה שבה ובסביבתה. טרייסט היא גם צומת מסילות ברזל ודרכים. עוברות דרכה הרכבות הנוסעות מאירופה המערבית ( קלה או פריס) ,  לאיסטנבול ( דרך בלגרד). כמו כן היא מחוברת במסילת ברזל עם וינה  ועם מרכזים שונים בצפון איטליה ובארצות שכנות. כבישים רחבים חדישים מחברים אותה לרשת הכבישים האיטלקית. שלושה כבישים ראשיים נוספים מסתעפים ממנה למזרח ולדרום, ליוגוסלוויה, ומשמשים את התעבורה בין ארץ זו לבין מרכזה ומערבה של אירופה. טרייסטה היא מרכז תרבותי חשוב

2היסטוריה

העיר האילירית הבצורה, ששכנה במקומה של טרייסט, נכבשה ב 177 לפסה"נ בידי הרומאים, שקראו את שמה טרגסטה. יוליוס קיסר נתן לעיר מעמד של קולוניה, ואוגוסטוס בנה בה נמל משוכלל, מקדשים, פורום ותיאטרון, והקיף אותה בחומה. לאחר נפילתה של הקיסרות הרומית נכבשה טרייסט בידי האוסטרוגותים, הביזאנטים, הלאנגובארדים, ולבסוף הפראנקים. במאה ה 6 לסה"נ קמה בה הגמונות, וב 948 מסר לותאר מלך איטליה את העיר לשלטונם של הגמוניה, שמשלו בה עד שקמה בעיר "קומונה חופשית" באמצע המאה ה 12 . מ 1202 עד 1382 היתה טרייסט כפופה לוונציה, אך ניסתה פעמים מספר לזכות בעצמאות, ובכדי להמלט משלטון הוונצייאנים העמידה עצמה ב 1382 בחסותם של ההאבסבורגים. החסות הפכה להשתלטות אוסטרית, שנמשכה עד תום מלחמת העולם הראשונה, פרט לשנים אחדות בתקופה הנאפוליאונית, כשהשתייכה למחוזות האיליריים של צרפת. בשלטונה של אוסטריה התפתחה טרייסט מאוד כנמלה הראשי של הממלכה, בייחוד לאחר שקיבלתה ב 1719  מעמד של נמל חופשי. מעמד זה בטל ב 1891 , אולם בינתיים הפכה טרייסט למרכז הלויד האוסטרי שנוסד ב 1836 , ולנמל בין לאומי חשוב בים התיכון, שהתפתח ביחוד אחרי כרייתה של תעלת סואץ. טרייסט שימשה לארצות מרכז-אירופה כאחד המוצאות העיקריים לים התיכון ולארצות המזרח.  לפני מלחמת העולם הראשונה היו כ 60% מהתושבים איטלקים, כ 30% סלובנים וקרואטים, כ 105 גרמנים-אוסטרים. טרייסט היתה אחד ממוקדי "האירדנטה" האיטלקית, ובסיומה של מלחמת העולם הראשונה נכבשה בידי האיטלקים וסופחה לאיטליה. אולם, יוגוסלביה טענה לבעלות על העיר בגלל הרוב היוגוסלאבי שבאוכלוסיית סביבתה. אחרי כניעת איטליה במלחמת העולם השנייה כבשו הגרמנים את טרייסט בספטמבר 1943. בסוף המלחמה שחררו שיחררו היוגוסלבים את העיר וסיפחוה לארצם, אך כעבור שבועות מספר נאלצו למסרה לשלטון צבאי של בריטניה וארה"ב, שלא הכירו בכיבוש היוגוסלאבי. חוזה השלום עם איטליה ב 1947 כונן "טריטוריה חופשית של טרייסט" , שכללה גם איזור חוף מצומצם בצפון העיר ובדרומה. שיטחה היה 831 קמ"ר , ובה כ 370 אלף תושבים. חוזה השלום התקין שמושל הטריטוריה החופשית יתמנה מטעם האו"ם, אלא שהגשמת הדבר נתקלה בקשיים, ולפיכך הוסכם שבאורח זמני ינוהל אזור א' , האזור הצפוני של הטריטוריה, ובכללו העיר טרייסט, ע"י ממשל צבאי אמריקני-בריטי, ואיזור ב', הדרומי, ע"י ממשל צבאי יוגוסלאבי. בעיית טרייסט היתה ממוקדי המתיחות הבין גושית באירופה, אולם הקרע בין בריה"מ לבין יוגוסלביה הקל על מציאת הסדר. לפי הסכם שנחתם ב 1954 , נמסר איזור ב', בצירוף חלק קטן מאיזור א', ליוגוסלביה, ושאר איזור א' נמסר לאיטליה, תוך מתן מעמד מיוחד למיעוטים הלאומיים: היוגוסלבי באיטליה והאיטלקי ביוגוסלביה. טרייסט היתה לבירת מחוז פריאולי-ונציה האיטלקי, אך ניתוקה מחלק גדול של העורף הטבעי שלה הפחית את חשיבותה כנמל ופגע מאוד בכלכלתה, וממשלת איטליה הזרימה לעיר אמצעים כספיים ומומחים, כדי ליצור בסיס חדש לכלכלתה, בעיקר ע"י פיתוח התעשייה וענף המספנות בה

3יהודים

יהודים ישבו בטרייסט, אולי כבר לפני סוף האלף ה 1 לספה"נ . אולם ידיעות מוסמכות עליהם מצויות רק החל מן המאות ה 13 וה 14 . עיקר עיסוקם היה בבנקאות ובמסחר. אחר סיפוח טרייסט לאוסטריה בשנת 1382 , באו אליה מהגרים יהודים מאשכנז. חלק מיהודי טרייסט היו כפופים אז לדוכסי אוסטריה, וחלק לשלטונות העיר. בסוף המאה ה 17 התנגדו יהודי טרייסט לפקודת שלטונות העיר להקמת גטו ולנשיאת אות-הקלון וגזירות דומות, אולם לאחר מאבק שנמשך כחמש שנים, 1693 - 1697 , ניכפו עליהם סידורים אלה. אמנם באמצע המאה ה 18 החלו יהודי טרייסט לדור שוב מחוץ לגטו. בתקופה זו עסקו במסחר ובמלאכה, והיו ביניהם סוכני החצר האוסטרית. מספר יהודי טרייסט עלה מ 60 , בעת שהוקם הגטו, ל 100 ב 1735 , ל 670 ב 1788 , ועד ל 5,500 ערב מלחמת העולם השנייה

בימי הקיסר יוזף השני נהנו יהודי טרייסט מן התיקונים במצב היהודים שהונהגו בקיסרות האוסטרית, ובעיר הוקם אחד מבתי הספר היהודיים הראשונים ברוח ההשכלה. ב 1785 נהרסו שערי הגטו. במאה ה 19 הוקם במקום דפוס עברי. גם עיתון יהודי-איטלקי הופיע בטרייסט ב 1862 - 1915 . רבים מחכמי טרייסט נודעו לתהילה, מהם: ש. ד. לוצטו, צבי פרץ חיות. יהודי העיר נטלו חלק פעיל בתנועת השחרור האיטלקית ובמאבק ה"אירדנטה" עד לאיחודה של טרייסט עם איטליה בשנת 1918. חוקי הגזע הפאשיסטיים משנת 1938 פגעו גם ביהודי טרייסט, בשנת 1940 נערכו בהם פרעות. ב 1943 נותרו בטרייסט רק 2,300 יהודים, ובסוף המלחמה ירד מספרם ל 900

 

מקור: אנציקלופדיה עברית כרך י"ח, עמודים 996 - 999 

 
 
TRIESTE - OVERVIEW

Trieste is a beautiful maritime town, located on the border with Slovenia and overlooking the Gulf of Trieste, which is an arm of the Adriatic Sea. It has the third largest port in the Mediterranean and a population of just over one quarter of a million people.

The city has a rich history and preserves interesting Roman, Medieval and neo-classic monuments. In the 17th and 18th centuries it began developing into a truly cosmopolitan and ethnically diverse city under the direction of Karl VI and his daughter Mary Therese.

The building of a deep water port in the 18th century meant that Trieste was the only sea port of the Austro-Hungarian Empire. This fact, together with its tax-free policy, led to an influx of entrepreneurs and merchants from all over the world, while Mary Therese's policy of religious tolerance allowed the different religious communities to practice openly and build their own places of worship. Following the collapse of the empire after the first world war, Trieste was united with the rest of Italy and became increasingly provincialised from then on. It became annexed by the 3rd Reich during the Second World War and eventually came back under Italian rule in 1954.

Today, Trieste is a great place to unwind and enjoy yourself with plenty of oppurtunities for sightseeing and relaxing. The coast to the west of the city offers a variety of sandy beaches and the rocky shore in the suburb of Barcola is often used by the locals as a place to enjoy the sun. Further inland from Trieste is the Grotta Gigante, which is the largest accessible cave in the world. The city has several museums, theatres and places of interest all within easy reach of each other. The food in the area is fantastic with numerous cafes and restaurants offering an abundance of seafood, local cheeses, excellent wines and rich coffees.

 
Source: rianair.com   
 
JEWISH TRIESTE

A port in N. Italy. After the city's annexation to Austria in 1382 Jews from Germany settled there. During the Middle Ages they were engaged in loan - banking and trade. In 1583 there was an abortive attempt to expel the Jews. At the end of the 17th century the Jews of Trieste resisted the order of the town authorities to establish a ghetto. The struggle lasted about five years (1693 - 97) and ended in a victory for the authorities. However, by the middle of the 18th century Jews had again begun to live outside the ghetto. At that time they were traders and craftsmen. Emperor Joseph II's Toleranzpatent of 1782 gave legal sanction to the gradually improving condition of the Jews in Trieste, and in 1785 the gates of the ghetto were destroyed.

In the Middle Ages there were few Jews in Trieste; in the 17th century there were approximately 60, about 100 in 1735, and around 670 in 1788; the number increased gradually in the 19th century. The monumental new synagogue which opened in 1912, replaced four smaller places of worship. In 1931 there were 5,025 Jews in the community of Trieste. In 1938 the community had grown to about 6,000. Fascist racist legislation was introduced in Italy in that year and in 1940 attacks were made on Jews. During the Holocaust the Nazis executed raids against the Jewish population on October 9, 1943 and January 20, 1944, the latter against aged and ill people in the Gentilome Home. By 1943 only 2,300 Jews were deported from the city. The number of those who were converted to Catholicism in that period was very high, in comparison to other Jewish communities in Italy. During the struggle to liberate Italy, Rita Rosani, a Trieste - born Jewish partisan was particularly distinguished. After the war about 1,500 Jews remained in Trieste.

 
Source: "Encyclopedia Judaica" 1972, Keter Publishing House Jerusalem Ltd, Jerusalem, Israel  

ABOUT TRIESTE:

Region: FRIULI-VENEZIA GIULIA
Province code: TS
Zip code: 34100
Phone area code: 040
Distance from: ROMA 670 Km / 416 Miles
Elevation: 2 mt / 7 feet

Tourist Office
Address: Via S.Nicolo', 20
Phone: 369-8811
Weather: Trieste

 

Related Links:

Trieste - The Port City of the Hapsburg Empire

Brief History of the Jewish Community of Trieste

Reporting from Italy - Friuli Venezia Giulia - Trieste

Valuables stolen from Italian Jews during WWII given to Yad Vashem

The Free Port of Trieste