WWW.KOSHERDELIGHT.COM - GLOBAL JEWISH DIRECTORY WITH NEWS AND INFORMATION, TRAVEL, EDUCATION, PARENTING, HOLIDAYS AND MORE   כושר דילייט - מגאזין יהודי באינטרנט הכולל חדשות ומידע יהודי גלובלי. המגאזין כולל: בתי חב"ד, בתי ספר יהודיים, אוכל כשר ומסעדות כשרות, מקוואות, חינוך ועוד

   

Kosher Restaurants

Kosher Hotels

Synagogues

Kosher recipes

Mikvah

Jewish Holidays

KOSHER RESTAURANTS

KOSHER HOTELS

SYNAGOGUES

KOSHER RECIPES

MIKVAOT

JEWISH HOLIDAYS

                          ב"ה   
KOSHER DELIGHT - YOUR JEWISH ONLINE MAGAZINE!

Bullet Home
Bullet
SITE INDEX
BulletJEWISHKD.COM
Bullet
DONATE 

KOSHER
BulletKosher restaurants
   Around the World!
BulletKosher Hotels
Bullet
Kosher Recipes 

BulletVegetarian Restaurants
Bullet
Updates from the
   Chief Rabbinate of
   Israel

BulletKosher Alcohol Updates
Bullet
Kashrut Authorities
BulletKosher Products Lists

Bullet
Kashrut Comments

BET DIN OUTSIDE ISRAEL
BulletInternational Directory of Rabbinical Courts

SHABBAT
BulletCandle Lighting Times
   for Shabbat & Holidays


NEWS
Bullet
News & Media


JEWISH STUFF...
BulletJewish Simcha
BulletJudaism, Spiritualism,
   Opinions and more

Bullet
Jewish Communities
   Around the World

Bullet
Parashat
   HaShavuah
   
Bullet
Jewish Holidays
Bullet
Synagogues
Bullet
Mikvaot
Bullet
Chabad Houses
Bullet
Aish HaTorah
Bullet
Young Israel  
Bullet
NCSY
Bullet
B'nai Akiva
Bullet
Hillel
BulletThe Holocaust


PARENTING
BulletParenting
BulletJewish Camps
BulletKids
Bullet
Babies


HEALTH
Bullet
Jewish Hospitals
Bullet
Your Health
Bullet
Do not Abuse
    Drugs and Alcohol


FRIENDS ON 4
BulletOur Pets
BulletThe Dog Trainer: Q & A
BulletThe Veterinarian Corner
Bullet הטסת כלבים
Bullet כלבים: עכשיו הדיאטה
Bulletהיצלנו את לוקה


BulletInsurance New!
BulletQuestions & Answers
Bullet
Links


BulletCONTACT US!  


 
 
  HIGH HOLIDAYS  
 
 
  TZOM GEDALIA       צום גדליה  
 

צום גדליה חל בשלושה בתשרי.

צום גדליה הוא הצום הרביעי לזכר החורבן:

- בעשרה בטבת סמך מלך בבל על ירושלים. אז החל המצור על ירושלים.

- בשבעה עשר בתמוז הובקעה העיר. הובקעה חומת ירושלים.

- בתשעה באב חרב בית המקדש.

- בא' (או ג') בתשרי נרצח גדליה בן אחיקם. שארית הפליטה שנותרה בארץ נתפזרה והסיכוי לשיקום הארץ נמוג לעת ההיא.  חכמים תיקנו את צום גדליה על הריגת גדליהו בן אחיקם בידי ישמעל בן נתניה.  

 מלכים ב',  פרק כ"ה כב כו

כב וְהָעָם, הַנִּשְׁאָר בְּאֶרֶץ יְהוּדָה, אֲשֶׁר הִשְׁאִיר, נְבוּכַדְנֶאצַּר מֶלֶךְ בָּבֶל--וַיַּפְקֵד עֲלֵיהֶם, אֶת-גְּדַלְיָהוּ בֶּן-אֲחִיקָם בֶּן-שָׁפָן. כג וַיִּשְׁמְעוּ כָל-שָׂרֵי הַחֲיָלִים הֵמָּה וְהָאֲנָשִׁים, כִּי-הִפְקִיד מֶלֶךְ-בָּבֶל אֶת-גְּדַלְיָהוּ, וַיָּבֹאוּ אֶל-גְּדַלְיָהוּ, הַמִּצְפָּה; וְיִשְׁמָעֵאל בֶּן-נְתַנְיָה וְיוֹחָנָן בֶּן-קָרֵחַ וּשְׂרָיָה בֶן-תַּנְחֻמֶת הַנְּטֹפָתִי, וְיַאֲזַנְיָהוּ בֶּן-הַמַּעֲכָתִי--הֵמָּה, וְאַנְשֵׁיהֶם. כד וַיִּשָּׁבַע לָהֶם גְּדַלְיָהוּ, וּלְאַנְשֵׁיהֶם, וַיֹּאמֶר לָהֶם, אַל-תִּירְאוּ מֵעַבְדֵי הַכַּשְׂדִּים: שְׁבוּ בָאָרֶץ, וְעִבְדוּ אֶת-מֶלֶךְ בָּבֶל--וְיִטַב לָכֶם. {פ}
כה וַיְהִי בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי, בָּא יִשְׁמָעֵאל בֶּן-נְתַנְיָה בֶּן-אֱלִישָׁמָע מִזֶּרַע הַמְּלוּכָה וַעֲשָׂרָה אֲנָשִׁים אִתּוֹ, וַיַּכּוּ אֶת-גְּדַלְיָהוּ, וַיָּמֹת; וְאֶת-הַיְּהוּדִים, וְאֶת-הַכַּשְׂדִּים, אֲשֶׁר-הָיוּ אִתּוֹ, בַּמִּצְפָּה. כו וַיָּקֻמוּ כָל-הָעָם מִקָּטֹן וְעַד-גָּדוֹל, וְשָׂרֵי הַחֲיָלִים, וַיָּבֹאוּ, מִצְרָיִם: כִּי יָרְאוּ, מִפְּנֵי כַשְׂדִּים
.

  חז"ל מוסיפים: במסכת ראש השנה פרק א, דף י"ח ב גמרא

צום השביעי זה ג' בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם ומי הרגו ישמעאל בן נתניה הרגו ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלהינו

 אופי צום גדליה ומנהגי האבלות בו הם כמו בתענית ציבור. גם מנהגי התפילה והקריאה בתורה הם כמו בתענית ציבור ואומרים בו "סליחות" לצום גדליה.

 מי היה גדליהו בן אחיקם ומדוע נרצח?

 גדליהו בן אחיקם היה מנהיג יהודי ונציגו של מלך בבל ביהודה. הוא התמנה על ידי נבוכדנאצר לשלוט בדלת העם שנשארו ביהודה לאחר החורבן לאחר שרוב העם הוגלה לבבל. אביו, אחיקם בן שפן, היה עם ירמיהו הנביא והציל אותו כאשר רצו להמיתו בגלל נבואתו על חורבן המקדש.

מתאר את סיפור המעשה: ירמיהו פרק כ"ו  

אַךְ, יַד אֲחִיקָם בֶּן-שָׁפָן, הָיְתָה, אֶת-יִרְמְיָהוּ--לְבִלְתִּי תֵּת-אֹתוֹ בְיַד-הָעָם, לַהֲמִיתוֹ. (ירמיהו פרק כ"ו, פסוק כד).

 משפחתו של גדליהו בן אחיקם היתה פרו-בבלית, כדעתו של ירמיהו, אשר יעץ להראות נאמנות לבבלים כדי להגביר את הסיכויים לשיקום העם והארץ.

 כיבוש ירושלים בידי מלך בבל היה כיבוש אכזרי ומשפיל. עם ישראל הוגלה מארצו כשהוא אסור באזיקים. צדקיהו מלך ישראל נפל בשבי ובניו נשחטו לעיניו ואחריהם נכבדי העם. עיני צדקיהו נוקרו כדי שהמראה האחרון שייחרט בזכרונו יהיה מראה בניו ומנהיגי העם הטבוחים.

 שלטון בבל האכזר השאיר נקודת אחיזה ליהודים בארץ ישראל, והותיר את דלת העם על אדמתו. הסיבה לכך היא כנראה הצורך של נבוכדנאצר שהמקומיים יספקו מזון לצבא בבל השוהה בארץ ויעלו מיסים לבבל.

צדקיהו המלך לפני גדליהו בן אחיקם היה ממונה מטעם נבוכדנאצר על השלטון בארץ ישראל, אך למרות הבטחתו לנבוכדנאצר חתר להפר הבטחתו זו ולהעביר נאמנותו ממנו לעמי הסביבה המצרים, העמונים והמואבים. לכן נענש באופן אכזרי והוגלה על ידי נבוכדנאצר.

 גם גדליהו היה מינוי של נבוכדנאצר. נאמנותו למחנה הכשדים גרמה לו להינצל מעונשם של הכשדים שהיגלו את צדקיהו, ואף למינוי מטעם. הבבלים לא איפשרו לגדליה ואנשיו להתגורר בירושלים המורדת, ולכן הם התגוררו בעיר מצפה אשר בבנימין, השוכנת על הדרך הראשית מירושלים לשומרון.

 ראשית ההתבססות של שארית יהודה הראתה סיכוי לבאות: הם נטעו כרמים והתפרנסו מחקלאות. העתיד היה יכול להיות מבטיח רק אם לא תהיינה מרידות נגד הבבלים.

אך בעליס מלך עמון, שרצה שליטה באזור, הסית את ישמעאל בן נתניה מזרע המלוכה וטוען לכתר לרצוח את גדליה בן אחיקם, בהבטחה שלאחר מות גדליה בן אחיקם ישמעאל בן נתניה הוא שימלוך. ישמעאל בן נתניה בא אל גדליה למצפה בחודש השביעי (תשרי). במצפה היו יוחנן ויונתן בני קרח ועוד שרי חיילים.

 יונתן הזהיר את גדליה מפני ישמעאל הבא להורגו, אך גדליה לא האמין לו וקיבל את ישמעאל ואכל איתו לחם. ישמעאל ועשרת אנשיו הרגו את גדליה ואת היהודים והכשדים שהיו עימו במצפה ואת כל העם שנותרו לקחו עימהם כדי להעבירם לעמון.

 כאשר שמעו יוחנן בן קרח ושרי החיילים שעימו את דבר הרצח רדפו אחר ישמעאל בן נתניה ואנשיו והשיגום ליד גבעון. (גבעון מזוהה עם הכפר הערבי אל-ג'יב, כעשרה ק"מ מצפון מערב לירושלים). תומכי ישמעאל בן נתניה עזבוהו והלכו אחר יוחנן בן קרח וישמעאל נמלט לעמון.

 יוחנן בן קרח חשש לשוב ליהודה פן נבוכדנאצר יאשימנו ברצח גדליהו בן אחיקם. יוחנן ושארית הפליטה שעימו שאלו לעצת הנביא ירמיה לאן לפנות למצרים או להמשיך לשהות בארץ ישראל אך בעצם ציפו שדבר ה' שיביא להם יהיה לרדת מצריימה. הם חיכו עשרה ימים לתשובת הנביא ירמיהו. כאשר ירמיהו בא ובפיו דבר ה' שלא ירדו מצריימה אלא שישארו בארץ ישראל וששום רע לא יאונה להם ממלך בבל הם לא קיבלו את דבריו וירדו מצרייימה. יוחנן בן קרח כנראה לקח עימו בכפייה את הנביא ירמיהו ואת ברוך בן נריה מזכירו (ירמיהו מ"ג, ו). יוחנן בן קרח חשד בברוך בן נריה שהוא מסית את ירמיה באנשי יוחנן למען תת אותם ביד הכשים להמיתם ולהגלותם לבבל (ירמיהו מ"ג, ג). העם ירד למצרים וגם שם נמשך הפולחן האלילי. בעצם ירידתם של שארית הפליטה למצרים לאחר רצח גדליהו בן אחיקם, הסיכוי לחדש את הקיום היהודי בא"י נמוג לעת עתה.  ירמיהו ניבא בתחפנחס שבמצרים כי נבוכדנאצר יכבוש את ירושלים ויהרוג את שארית הפליטה. יתכן שלאחר שנבוכדנאצר כבש את מצרים לקח עימו את ירמיה לבבל. שבי ציון שעלו מפרס לאחר הצהרת כורש לא עלה על 40,000 איש ולא קם מלך מבית דוד מאז ועד היום.

 ירמיהו פרק מ"א מתאר את סיפור הרצח בידי ישמעאל בן נתניה, את רדיפת יוחנן בן קרח אחריו ואת ישיבתם על גבול מצרים בבריחתם ממלך בבל ובחכותם לתשובת ירמיהו.

 מה יחסם של חז"ל אל גדליהו בן אחיקם?

 במסכת ראש השנה פרק א, דף י"ח ב גמרא

 מחד הוא צדיק. הם שוקלים את מיתתו לשריפת בית המקדש.

 מאידך: חז"ל תולים את כשלון הסיכוי לשיקום העם בכך שגדליהו בן אחיקם לא שעה לבקשת יוחנן בן קרח. הם שואלים: "וכי גדליה הרגו והלא ישמעאל הרגו? אלא מפני שהיתה לו לחוש לעצת יוחנן בן קרח (מסכת נידה ס"א).

בעצם חז"ל מאשימים את גדליהו בן אחיקם בנאיביות שאינה במקומה, בצד צדיקותו ורצונו בשיקום העם. מאידך הוא מסמל בעיניהם את החורבן. כאשר יהודי רוצח יהודי ועוד למטרות פוליטיות כפי שקרה כאן זהו חורבן לעם ישראל.

 מחלוקת בשאלת התאריך המדוייק להירצחו של גדליה בן אחיקם:

ישנה שאלה האם גדליה בן אחיקם נרצח ב ג' בתשרי או ב א' בתשרי, שהוא ראש השנה, והצום נידחה עד לאחר ראש השנה מפני שאי אפשר לתקן צום ביום חג.

 על פי מסכת ראש השנה י"ח ב, גדליהו בן אחיקם נרצח ב"יום שלושה בתשרי".

על פי הרמב"ם הלכות תענית פרק ה הלכה ב', יש חיזוקים לכך שהרצח התקיים בא' בתשרי. הרמב"ם מביא מדברי הרד"ק בפירושו לירמיהו מ"א, א האומר" :ויהי בחודש השביעי, כמו מחר חודש וראש השנה נהרג גדליהו בן אחיקם וקבעו התענית במוצאי ראש השנה מפני שהוא יום טוב".

 
     
 

Custom Search
 
KOSHER DELIGHT MAGAZINE

Zikit Translation Services

ZIKIT TRANSLATION SERVICES , שירותי תירגום, שרותי תירגום, שירות תרגומים, שירות תירגומים, שרות תרגום, תירגום, תרגום, תירגום מסמכים, תירגום תעודות, תרגום טכני, תירגום טכני, תרגום, תרגומים מעברית לאנגלית, תרגומים מאנגלית לעברית, תרגום עברי אנגלית אנגלי עברי -  זיקית שירותי תרגום

www.zikit.org


THE JEWISH HOLOCAUST
THE HOLOCAUST - THE SHOAH

Advertise with Us!

KD Kosher Recipe Collection
Send us your 
Kosher Recipe!