:סימני הסדר

 

יחץ כרפס ורחץ קדש
מרור מוציא מצה רחצה מגיד
ברך צפון שולחן עורך כורך
      הלל נירצה

...השיר הבא