ISRAEL

 

 
   
   ISRAEL  
 
ISRAEL : SYNAGOGUES

:ירושלים והסביבה - JERUSALEM AND VICINITY

    :מיקוד   :עיר    :כתובת   :שם בית הכנסת    
02-5370063   95186   ירושלים   חיים עוזר 13   חברת אהבת חיים    .1
02-6767831   93742   ירושלים   המור 3, גילה   חזון נחום    .2
02-5820245   99999   ירושלים    סנהדריה מורחבת 140   ישיבת כנסת יהודה    .3
02-5370162   95264   ירושלים   אבינועם ילין 18   ישיבת פריאל    .4
02-6427078   96705   ירושלים   גואטמאלה 18   "כתמר ופרח"    .5
02-6518352   95472   ירושלים   אלקבץ 3   כתר התורה    .6
02-6253841        
02-6234866 :פקס
  94592   ירושלים   שמואל הנגיד 16   קהילת הר-אל התנועה ליהדות מתקדמת    .7
02-6518319   93877   ירושלים   אגסי 10   קהילת זכרון יוסף    .8
02-6724878
02-6724878 :פקס
  93470   ירושלים   אשר 1   קהילת כל הנשמה    .9
02-6737183   93782   ירושלים   אדם 22   קהילת מורשת אברהם    .10
02-5816303   97875   ירושלים   בר כוכבא 68   קהילת רמות ציון    .11
02-6783445   93301   ירושלים   יוסי בן יועזר 22   קול "אור ישרים"    .12
02-6511142   93877   ירושלים   אגסי 10   תפארת שלמה    .13
02-6280780
02-6280780 :פקס
  97500   ירושלים   אור החיים 6, הרובע היהודי - ירושלים העתיקה   "אור החיים" הקדוש    .14
02-6717471   93627   ירושלים   מרדכי היהודי 14   אל גריבה    .15
02-5387401   94476   ירושלים   דובר שלום 16   ביהכ"נ בעל"ז    .16
02-5386856   94465   ירושלים   משיב מנחם 1   ביהכ"נ "פרי עץ"    .17
02-6585886   99999   ירושלים    האוניברסיטה העברית גבעת רם   בית הכנסת האוניברסיטאי עש" ד"ר ישראל גולדשטיין    .18
02-5883886   99999   ירושלים    מדעי הרוח 3, הר הצופים   בית הכנסת האוניברסיטאי ע"ש הכט    .19
02-6253480
02-5881004 :פקס
  99999   ירושלים   הלל 27   בית הכנסת האיטלקי    .20
02-6247112
02-6233620 :פקס
  94262   ירושלים   המלך ג'ורג' 56   בית הכנסת הגדול בירושלים   .21
02-6513043   96343   ירושלים   בית הכרם 17   בית הכנסת המרכזי בית הכרם   .22
02-6243942
02-6243942 :פקס
  94262   ירושלים   המלך ג'ורג' 44   בית הכנסת המרכזי ישורון ירושלים   .23
02-6514160   93879   ירושלים   פרנס 10   בית הכנסת הקהילתי נווה נוף   .24
052-603039   99999   מעלה אדומים   קול התור 4   בית הכנסת "חסדי חנניה"   .25
02-5327051   97371   ירושלים   שאול המלך 14   בית הכנסת סלאנים   .26
02-5816085   99999   ירושלים   סנהדריה מורחבת 140   בית הכנסת ע"ש קדושי בריסק   .27
02-5373705   99999   ירושלים   חגיז 16   בית המדרש אמרי דוד   .28
02-5375409   95510   ירושלים   רלב"ח 2   בית המדרש דחסידי גור   .29
02-5823767   97802   ירושלים   פארן 11   בית יעקב   .30
02-5827276   95270   ירושלים   יואל 25   בית כנסת מוסאיוף   .31
02-6253539
02-6234127 :פקס
  94265   ירושלים   אגרון 4   בית כנסת מורשת ישראל ירושלים  - מסורתי   .32
02-6514881
02-6512950 :פקס
  93876   ירושלים   האדמו"ר מבוסטון 2   בית מדרש דחסידי בוסטון   .33
02-6528719       ירושלים   שאולזון 18, הר נוף   בית הכנסת אהבה ואחווה - תימני   .34
02-6519918 02-6518695       ירושלים   שאולזון 22, הר נוף   בית הכנסת אהבת שלום - הולנדי   .35
02-6518201
02-6513354
      ירושלים   בראנד 18   בית הכנסת אהל משה - הספרדי המרכזי   .36
02-6528680 02-6510012       ירושלים   קצנלבוגן 1, הר נוף   בית הכנסת "אמרי שפר"   .37
02-6524729       ירושלים   קצנלבוגן 71, הר נוף   בית הכנסת אתרי/חנכי   .38
02-6519107       ירושלים   שאולזון 2, הר נוף   בית הכנסת ביכלר   .39
02-6514876
02-6511216
02-5373408 :פקס
      ירושלים   חי טייב 19, הר נוף   בית הכנסת "בית יחיאל"   .40
02-6521069
02-6522304 : פקס
      ירושלים   חי טייב 19, הר נוף   בית המדרש "אוהל ראובן"   .41
02-6523585
02-6513354
      ירושלים   בראנד 13, הר נוף   בית הכנסת "בית שלמה"   .42
02-6537872       ירושלים   קצנלבוגן 1, הר נוף   בית הכנסת ברסליו   .43
02-6519495
02-6520426
      ירושלים   הקבלן 32, הר נוף   בית הכנסת דחסידי גור   .44
02-6520723
02-6512872
      ירושלים   קצנלבוגן 53, הר נוף   בית הכנסת דבר ירושלים   .45
02-6523565       ירושלים   קצנלבוגן 82, הר נוף   בית הכנסת דחסידי וויז'ניץ   .46
02-6519390
02-6519119
      ירושלים   שאולזון 6.3, הר נוף   בית הכנסת דרך אמונה   .47
02-6519207       ירושלים   קצנלבוגן 14, הר נוף   בית הכנסת הגר"א מרכז התורה   .48
02-6518741
02-6519127
      ירושלים   חי טייב 2, הר נוף   בית הכנסת הדתי לאומי   .49
02-6519189       ירושלים   שאולזון 24, הר נוף   בית הכנסת היכל הברכה   .50
02-6519189       ירושלים   אגסי 10, הר נוף   בית הכנסת הספרדי   .51
02-6522837       ירושלים   שאולזון 18, הר נוף   בית הכנסת הספרדי ע"ש דבאח   .52
02-6518319       ירושלים   אגסי 10, הר נוף   בית הכנסת זכרון יוסף   .53
02-6520618
02-6513482
02-6527283
      ירושלים   זרח בראנט 14, הר נוף   בית הכנסת זרח בראנט - פרושים אשכנז   .54
02-6515922       ירושלים   פרנס 12, הר נוף   בית הכנסת חדוות שמחה   .55
02-6518990
02-6518264
      ירושלים   בראנד 18, הר נוף   חניכי הישיבות "משנה וגמרא"   .56
02-6512438       ירושלים   אגסי 10, הר נוף   בית הכנסת חסד נפתלי   .57
02-6518872
053-326423
      ירושלים   חי טייב 48   בית הכנסת יד עוזיאל   .58
02-6519210
02-6525666
02-6513655 :פקס
      ירושלים   אגסי 1, הר נוף   בית הכנסת יחווה דעת   .59
        ירושלים   הקבלן 34, הר נוף   בית הכנסת ישמח משה - ספרדי   .60
02-6526369
02-6518990
      ירושלים   בראנד 18, הר נוף   בית הכנסת משנה וגמרא   .61
02-6520605       ירושלים   בית יצחק 1   בית הכנסת נווה ירושלים   .62
02-6525171
02-6535168
      ירושלים   פרנס 10, הר נוף   בית הכנסת נווה נוף   .63
02-6518473       ירושלים   שאולזון 90, הר נוף   בית הכנסת עטרת יוסף - ספרדי   .64
02-6520605       ירושלים   משקלוב 7, הר נוף   בית הכנסת פני שמואל   .65
02-6518229       ירושלים   בראנד 15, הר נוף   קהילת עטרת נוף   .66
02-6518319       ירושלים   אגסי 10, הר נוף   קהילת זכרון יוסף - ישראל הצעיר   .67
02-6519369       ירושלים   אגסי 32, הר נוף   קהילת מאיר   .68
02-6522580       ירושלים   הקבלן 36, הר נוף   בית הכנסת רבי פנחס הכהן   .69
02-65235101       ירושלים   אגסי 62, הר נוף   בית הכנסת רמח"ל   .70
02-6519668
02-6518295
      ירושלים   קצנלבוגן 26, הר נוף   בית הכנסת שלום ירושלים - ספרד   .71
02-6510013       ירושלים   קצנלבוגן 3, הר נוף   בית הכנסת תולדות יצחק   .72
02-6518322
02-6518325
      ירושלים   אגסי 10, הר נוף   בית הכנסת תפארת שלמה   .73
02-6519307       ירושלים   אגסי 10, הר נוף   בית הכנסת תפילת חנה   .74
02-6518641       ירושלים   כנפי נשרים 29   חב"ד - מרכז שניאור   .75
                     
02-6535540       ירושלים   נג'ארה 14, גבעת שאול   בית הכנסת קהל חסידים   .76


congregationrenanim@gmail.com
 
ירושלים קינג ג'ורג' 58 קהילת רננים בהיכל שלמה 77.
                     
                     

:קישורים לבתי כנסת בירושלים והסביבה

בית הכנסת "הנשיא" בבית הנשיא בירושלים

מבנה בית הכנסת "הנשיא" בבית נשיא המדינה בירושלים

בתי הכנסת בתקוע - Synagogues (6) in Tekoa

בית הכנסת "נערן" ביריחו - The "Na'aran" Synagogue in Jericho

ישיבת יריחו ובית הכנסת "שלום על ישראל" ביריחו - Yeshivat Jericho and "Shalom al Israel" Synagogue

בית הכנסת המרכזי במצפה יריחו - Central Synagogue in Mitzpeh Jericho

בית הכנסת "בית יעקב" - רמת אשכול, ירושלים - Synagogue "Bait Yaakov" Ramat Eshkol, Jerusalem

בית המדרש לתורה והוראה, אלון מורה - לב השומרון

קהילת רננים בהיכל שלמה, קינג ג'ורג' 58, ירושלים